Uslovi Putovanja

Termini koji se koriste u ugovoru:

“Organizator putovanja "se odnosi na firmu Ogranak Tempo Transport Beograd

“Putnik” se odnosi na osobe koja koristi usluge Organizatora putovanja, uz naknadu.

“Potvrda transfera” ili “potvrda putovanja” je dokument koji potvrđuje putniku da će ugovorena usluga biti izvršena.

“Prevoznik” je firma koja obavlja prevoz putnika u ime organizatora putovanja.

Opšti uslovi putovanja utvrđuju uslove između organizatora putovanja i putnika, kao korisnika usluga u javnom prevozu putnika i uslove pod kojima organizator izvršava svoje obaveze prema putniku i njegovim stvarima.

 

UGOVOR O PREVOZU

Član 1.

Organizator putovanja se obavezuje da organizuje siguran prevoz putnika i njegovog prtljaga, prema unapred dogovorenom programu i unapred utvrđenom rutom, a putnik se obavezuje platiti Organizatoru za pruženu uslugu. Ugovor se takođe moze sklopiti između Organizatora putovanja i klijenta ugovaranja usluga, i u tom slučaju klijent se obavezuje platiti za pružene usluge. Potvrda putovanja je dokaz o prihvatanju ovog Ugovora.

Član 2.

Potvrda putovanja sadrži ime organizatora putovanja, datum, vreme, rutu i cenu transfera. Potvrda putovanja može biti poslata elektronskim putem, faksom ili odštampana na papiru.

Član 3.

Potvrda putovanja obično se izdaje za individualni transfer, odnosno za transfer u jednom pravcu ili povratni transfer, i ona obavezuje organizatora putovanja za izvršenje usluge određenog datuma i u vreme koje je navedeno u potvrdi putovanja. Povratni Transfer omogućava putniku da koristi usluge transfera u oba pravca, unapred utvrdjenom rutom, te se organizator putovanja obavezuje za pružanje usluga navedenog datuma i u dogovoreno vreme, kao što je navedeno na potvrdi putovanja. Putnik je dužan potvrditi datum i vreme putovanja za odlazak i povratak odabirom jedne od ponuđenih opcija plaćanja:

- Ukupan iznos unapred, plaćanjem sa kreditne ili debitne kartice ili bankovnog transfera

- 20% depozita moze se platiti unapred, putem bankovnog transfera, a preostalih 80% od ukupnog iznosa placa se vozaču na dan pruzanja usluge

- Pun iznos transfera plaća se vozaču u kešu na dan pružanja usluga i ova isplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu na dan plaćanja pre početka pružanja usluge prevoza

Član 4. 

Promena datuma i vremena navedenog prilikom rezervacije transfera je moguće putem e-maila ili telefonskim putem. Potvrdu o putovanju sa izmenjenim ili dopunjenim delom transfera putnik dobija u roku od 24 sata i u tom slučaju organizator putovanja zadržava pravo da proceni da li će se ta usluga dodatno naplatiti.

Član 5. 

Organizator putovanja će izdati potvrdu putovanja na zahtev Putnika, koje je u obavezi da izvrši. Potvrda se izdaje putem e-maila i ne naplaćuje se dodatno.

 

POVRAĆAJ NOVCA U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA

 

Član 6. 

Organizator putovanja se obavezuje izvrsiti putniku povraćaj novca u slučaju otkaza putovanja, koji se podnosi iskljucivo pismenim putem. Iznos koji je organizator putovanja obavezan isplatiti putniku zavisi od vremena do predviđenog putovanja. Organizator putovanja, u svakom slučaju zadržava 20% od cene transfera kao naknadu za obradu rezervacije. Postotak povraćaja novca se odnosi na preostalih 80% cene transfera i to:

- Za otkaz putovanja većim od 5 dana do dana transfera - 100 % povraćaj novca

- Za otkaz putovanja od 24 sata do 5 dana pre transfera –80% povraćaj novca

- Za otkaz putovanja manjim od 24 sata do transfera - nema povraćaja novca

U slučaju da putnik podnese zahtev za otkaz povratnog transfera, a iskoristio je jedan pravac transfera, primenjuje se isti postotak povraćaja novca, ali na polovinu celokupnog iznosa transfera.

Ako putnik odbije da plati za pruzene usluge, organizator putovanja ima puno pravo da trazi isplatu za izvršenu uslugu. Ako je putnik rezervisao transfer sa opcijom plaćanja vozaču na licu mesta, i otkazao putovanje, organizator putovanja će poslati putniku račun koji će biti u skladu sa gore navedenim procentima naknade.

Ako, sa druge strane, putnik smatra da je usluga izvršena na nezadovoljavajući način ima pravo da podnese pismenu žalbu organizatoru putovanja u skladu sa opstim uslovima putovanja.

Minimalni broj prijavljenih putnika za izvrsenje prevoza, ukoliko se ne iznajmljuje celo vozilo, je 5 putnika. Ukoliko dodje do otkaza putovanja zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator je u obavezi da izvrsi povracaj celokupnog iznosa uplacenog novca.

Član 7.

Ukoliko jedan od putnika pogresno koristi usluge drugog prevoznika, umesto Travelin d.o.o., čije je usluge platio, ne ispunjava uslove za povraćaj novca.

U slučaju nepojavljivanja putnika, biće naplaćen pun iznos transfera.

Svaka promena prvobitne rezervacije, naplaćuje se prema važećem cenovniku za novu rezervaciju. Ukoliko putnik menja datum ili vreme transfera, a ta cena je ista kao u prvobitnoj rezervaciji, ne naplaćuju se dodatni troškovi.

Obaveza Putnika je da svi podaci dati prilikom rezervacije budu tačni .Povraćaj novca neće biti izvršen ukoliko zbog pogrešno unetih podataka ne dođe do realizacije transfera. U slučaju da Putnik kasni na let, voz ili bilo gde zbog vremenskih uslova ili uslova na putu koji nisu direktno izazvani od strane organizatora putovanja, organizator putovanja ne može biti pozvan na odgovornost, niti se moze ocekivati da pokrije troškove nastale zbog kašnjenja.

U slučaju da je organizator putovanja direktno odgovoran za kašnjenje (kvar na vozilu, prazan rezervoar, kašnjenje vozača i sl.), troškovi prevoza će biti nadoknađeni. U slučaju da je Putnik, zbog krivice organizatora putovanja, prinuđen da koristi neki drugi prevoz, troškovi novog prevoza će biti nadoknađeni samo ako je taj novi prevoz organizovan od strane organizatora putovanja ili u saradnji sa njim.

Vreme putovanja koje je dato prilikom rezervacije je informativno i vazi samo pri normalnim uslovima saobraćaja.

Putnik sam, prilikom rezervacije, određuje vreme polaska na aerodrom ili bilo koju drugu odrednicu, a organizator putovanja može da sugeriše Putniku neko realnije vreme polaska u odnosu na vreme poletanja.

Prilikom rezervacije transfera do aerodroma i prilikom izbora vremena polaska, putnik mora imati na umu da je preporučljivo da se na aerodromu bude 2 sata pre poletanja aviona.

Vreme polaska je odluka putnika i organizator putovanja ne može biti pozvan na odgovornost u slucaju kašnjenja nastalog zbog vremena polaska.

 

OBAVEZE PUTNIKA

 

Član 8.

Nakon prijema potvrde transfera, putnik je dužan da pažljivo pročita detalje transfera. Ukoliko se ne slaže sa nekim detaljom iz potvrde transfera, dužan je da obavesti organizatora putovanja, a ukoliko to ne učini smatraće se da je prihvatio sve detalje navedene u potvrdi.

Član 9.

Organizator putovanja ima pravo da obustavi transfer ili da odbije da izvrši transfer ako ponašanje putnika izaziva materijalnu štetu prevozniku, maltretira druge putnike ili vozača, puši u vozilu ili se na bilo koji drugi način ponaša nedolično. U ovom slucaju putnik nema pravo na povraćaj novca.

Član 10.

Putnik je dužan da uđe i izađe iz vozila na odredišnim tačkama navedenim u potvrdi putovanja.

Putnik je dužan da se pojavi na mestu polaska najmanje 10 minuta ranije. Organizator putovanja nema obavezu da čeka na putnike da bi se izvršio prevoz (osim kada je u pitanju kašnjenje dolaska aviona). Putnik je dužan da ostavi broj telefona na koji ga možemo kontaktirati.

Ako putnik tokom prevoza traži pauzu, vozač procenjuje da li ima mogućnosti za to. Ukoliko je moguće, vozač će odrediti dužinu pauze, a putnik je u obavezi da se pridržava toga. Organizator putovanja nije u obavezi da čeka putnika ukoliko on odluči da samoinicijativno produži pauzu.

Član 11.

Putnik je dužan da nosi potvrdu transfera i da je na zahtev vozača pokaze. Organizator putovanja može da odbije da obavi transfer ili da ga prekine ako putnik odluči da promeni način plaćanja usluga koji je prethodno određjen ugovorom.

Član 12.

Organizator putovanja može odlučiti da se transfer ne izvrši ukoliko postoji opasnost za bezbednost ostalih putnika ili vozača. Ovaj propis se odnosi na situacije u kojima je za osobe ometenim u razvoju potrebno organizovati specijalni prevoz.

Član 13.

Organizator putovanja može da odbije da izvrši transfer ili da ga prekine pod sledećim uslovima:

- ako putnik uznemirava zaposlene u kompaniji prevoznika

- ukoliko ponašanje putnika ugrožava bezbednost zaposlenih ili ostalih putnika

- ako ponašanje putnika remeti transfer

- ukoliko je putnik nedolicno odeven ili je u odeci koja na bilo koji nacin moze ostetiti ili isprljati vozilo (prljava,        mokra...)

- ako vozač proceni da može imati bilo kakvih bezbednosnih problema sa nekim od putnika

- ako putnik na bilo koji način narušava čistocu vozila (sa hranom, pićem itd.)

- ako je bilo koji od putnika u vidno pijanom stanju

Ako bilo koji od ovih uslova izazove otkaz ili prekid transfera, putnicima će biti iznete njihove stvari i biće zamoljeni da napuste vozilo. U takvim okolnostima organizator putovanja zadržava iznos koji je isplaćen za transfer.

Član 14.

Ako putnik na bilo koji način ošteti vozilo dužan je da organizatoru putovanja nadoknadi štetu koja je proistekla njegovim neodgovornim ponašanjem.


Član 15.

Tokom transfera putnik je dužan da se pridržava zakona o bezbednosti saobraćaja, kao što je zakon o korišcenju bezbednosnih pojaseva. Putnicima nije dozvoljeno da se tokom vožnje kreću po vozilu, menjaju mesta i sl.

Član 16.

Putnik je dužan da se u toku prevoza pridržava saobraćajnih propisa svih država u kojima se transfer obavlja, kao i svih ostalih propisa vezanih za posedovanje ličnih isprava vezanih za putovanje (pasoš, viza, itd.).

 

INFORMACIJE I ŽALBE

Član 17.

Eventualne žalbe moraju biti dostavljene isključivo u pisanoj formi, najviše 90 dana od dana kada je sporni transfer obavljen. Žalbe se šalju na našu e-mail adresu.

Organizator putovanja je obavezan da u roku od 30 dana od prijema žalbe, odgovori putniku u pismenoj formi.

Ako organizator putovanja ne postuje svoju obavezu o odgovoru, putnik ima pravo da se obrati nadležnom organu.

 

OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

 

Član 18.

Organizator putovanja je odgovoran za utvrđivanje cene prevoza koje su objavljene na zvaničnoj web stranici.

Organizator putovanja zadržava pravo da odobri različite vidove popusta određenim kategorijama putnika ili za određene destinacije u cilju što boljeg poslovanja.

Član 19.

Organizator putovanja će prihvatiti sve rezervacije koje su u skladu sa opštim uslovima putovanja. Usluga transfera će biti odbijena sledećim kategorijama putnika:

- putnicima koji nose oružje, osim ako nisu ovlašcena službena lica.  

- putnicima koji imaju očigledne simptome zaraznih bolesti ili ozbiljnih mentalnih poremećaja, kao i putnicima koji imaju otvorene rane na telu.

- deci mlađoj od 14 godina koja nisu u pratnji odrasle osobe. Deca mladja od 14 godina mogu koristiti naše usluge samostalno samo ako organizator putovanja dobije pravno overenu saglasnost roditelja ili staratelja.

- deci starosti iztmeđu 14 i 18 godina će biti dozvoljeno da koriste uslugu prevoza samo sa pismenim overenim odobrenjem roditelja ili staratelja.

- putnicima čija je odeća toliko prljava da mogu isprljati vozilo ili druge putnike.

- putnicima pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.

- putnicima koji nemaju adekvatnu i prikladnu odecu (ako nose kupaće kostime, ako su samo u donjem vesu, bez obuće i sl.)

Član 20.

U slučaju kašnjenja polaska ili bilo kakvog kašnjenja u toku putovanja,koje je nastalo krivicom prevoznika, putnik ima pravo izabrati jednu od sledećih mogućnosti:

- Nastaviti transfer ili ga preusmeriti do druge odredišne ​​tačke, bez dodatne naplate

- Povratak na početnu tačku, sa pravom na povraćaj novca u punom iznosu

- Prekid putovanja, uz pravo na povraćaj novca za deo putovanja koji nije izvršen

Za bilo kakvo kašnjenje ili otkazivanje koje nije prouzrokovano krivicom organizatora putovanja, organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost.

 

PREVOZ PRTLJAGA

 

Član 21.

Prevoznik je duzan da preveze putnikov prtljag samo u pratnji putnika. Prevoz prtljaga bez pratnje putnika nije dozvoljen.

Član 22.

Ručni prtljag su uglavnom predmeti manje veličine, kao što su ručne torbe, itd., koji mogu biti smešteni u prtljažnik vozila ili putnici ih mogu držati sa sobom ili ispod sedišta, na način da ne ometa ostalim putnicima. Sav ostali prtljag mora biti smešten u deo vozila predviđen za prtljag.

Prevoz ručnog prtljaga se ne naplaćuje od strane organizatora putovanja.

Član 23.

Standardnom veličinom putničkog prtljaga se smatraju predmeti, kao što su putne torbe, velike platnene torbe, koferi i sl, sa maksimalnom težinom od 25 kg po komadu.

Prevoz prtljaga je uključen u cenu transfera i ne naplaćuje se posebno.

Dužnost i obaveza vozača je da prtljag smesti u prtljažni prostor vozila.

Član 24.

Ukoliko putnik ima prtljag koji prelazi standardne dimenzije ili težinu prtljaga (skije i ski oprema, daske za skijanje, oprema za golf i sl.), obavezan je da prilikom rezervacije transfera u rubrici napomene naglasi šta je u pitanju i koliko je komada takvog prtljaga.