Vozilo sa vozačem

Iznajmljivanje vozila sa vozačem

27.06.2017 Komentari: 0

Iznajmljivanje vozila sa vozačem gradi poslovni ugled

Iznajmljivanje vozila sa vozačima gradi poslovni ugled i nešto je što bi svakako kompanije trebalo da uvrste u svoju politiku poslovanja. Ovaj poslovni akt svakako doprinosi boljem ugledu firme i doprinosi boljoj slici o kolektivu. Klijent se već na početku oseća važnim i cenjenim, a firma deluje otmeno. Firma na ovaj način pokazuje dodatnu pažnju i uloženi trud i šalje poruku da vodi računa o svojim potencijalnim klijentima, ali i o onima sa kojima već sarađuje.